Αρχική Οθόνη

            Σύστημα Διαδικτυακής Εποπτείας Σχολικών Εκδρομών PANOPTIS
 
Logout

Με το πρόγραμμα School_Excursion_Map_Live μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση των εκδρομών σε όλες τις επαρχίες της χώρας. Με την έναρξη ή την λήξη μιας εκδρομής ο χάρτης ενημερώνεται αυτόματα. Η ανανέωση του χάρτη γίνεται κάθε ένα λεπτό. Έχετε συνεχώς στη διάθεση σας τον αριθμό των εκδρομών σε κάθε επαρχία, τα σχολεία που είναι σε εκδρομή, τον αριθμό των μαθητών, συνοδών καθηγητών/δασκάλων, λεωφορείων, αναλυτικές πληροφορίες για κάθε σχολείο, το πρόγραμμα της εκδρομής κάθε σχολείου και την συνολική κατάσταση των εκδρομών σε όλη την χώρα. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια.

Οδηγίες εκτέλεσης του School_Excursion_Map_Live.exe

Εκτελέστε το School_Excursion_Map_Live.exe . Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, στο πλαίσιο με τίτλο Server Name ή Server IP Address να γράψετε το όνομα του server ή το ip address και στη συνέχεια γράψετε το Username και Password σας στα αντίστοιχα πλαίσια.

Απαιτήσεις του School_Excursion_Map_Live.exe

Το School_Excursion_Map_Live.exe για να λειτουργήσει σωστά πρέπει ο υπολογιστής σας να έχει ένα από τα πιο κάτω λειτουργικά συστήματα

MS Windows 2000 με εγκατεστημένο τουλάχιστο το Service Pack 4
MS Windows XP με εγκατεστημένο τουλάχιστο το Service Pack 1
MS Windows Vista (Longhorn)

Πρέπει επίσης να έχετε εγκατεστημένο το Oracle Database 10g Express Client. Μπορείτε να το κάνετε download από την διεύθυνση http://download.oracle.com/otn/nt/oracle10g/xe/10201/OracleXEClient.exe


Website: http://www.schrdev.com , E-mails: stavrinc@hotmail.com , stavrinoup@hotmail.com


PANOPTIS Copyright © 2006 By Christos Stavrinou and Panayiotis Stavrinou. All Rights Reserved