1) Οθόνη πραγματοποίησης του Login για την είσοδο στο πρόγραμμα της Παρουσίασης του χάρτη.

 

2) Επιλογή για το ποιά στοιχεία θα παρουσιάζει ο χάρτης.

 

3) Χάρτης με τα στοιχεία έναρξης των εκδρομών ανά Νομό

 

4) Αναλυτική παρουσίαση των εκδρομών που βρίσκονται εν εξελίξει σε ένα συγκεκριμένο Νομό

 

 

5) Χάρτης με τα στοιχεία επιστροφής των εκδρομών ανά Νομό