1) Οθόνη πραγματοποίησης του Login για την είσοδο στο πρόγραμμα της δημιουργίας accounts των σχολείων

 

2) Διαδικασία δημιουργίας των accounts των σχολείων

 

3) Ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας των accounts των σχολείων

 

4) Παράδειγμα εμφάνισης του κειμένου με το οποίο θα ενημερώνεται το κάθε σχολείο για τα στοιχεία του account του.

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

 

 

Το Username και το Password του Σχολείου σας είναι

 

Username: 8M8TQMNLRD63

Password: GFQJ2ACAY2L7

 

Με την είσοδο σας στο Σύστημα PANOPTIS μπορείτε να αλλάξετε
το
Username και Password.