Αρχική Οθόνη

            Σύστημα Διαδικτυακής Εποπτείας Σχολικών Εκδρομών PANOPTIS
 
Logout
Ονοματεπώνυμο: *
Ιδιότητα: *
Τηλέφωνο: *
Username: * Στα Αγγλικά
Password: * Στα Αγγλικά
 

 

A/A
Ονοματεπώνυμο
Ιδιότητα
Τηλέφωνο
Username
Password
 
1
Χρίστος Σταυρινού Πρώτος Administrator 25123456 Administrator 12345678 Αλλαγή Διαγραφή

 


Website: http://www.schrdev.com , E-mails: stavrinc@hotmail.com , stavrinoup@hotmail.com


PANOPTIS Copyright © 2006 By Christos Stavrinou and Panayiotis Stavrinou. All Rights Reserved