1) Οθόνη πραγματοποίησης του Login για την είσοδο στο πρόγραμμα της Παρουσίασης του χάρτη.

 

2) Επιλογή για το ποιά στοιχεία θα παρουσιάζει ο χάρτης.

 

3) Χάρτης με τα στοιχεία έναρξης των εκδρομών ανά Επαρχία

 

4) Αναλυτική παρουσίαση των εκδρομών που βρίσκονται εν εξελίξει σε μιαν συγκεκριμένη επαρχία

 

 

5) Χάρτης με τα στοιχεία επιστροφής των εκδρομών ανά Επαρχία