ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΟΥ www.tetradia.com

1. Στην υπηρεσία που παρέχεται μέσω του www.tetradia.com περιέχονται όλα τα websites και ιστοσελίδες που αντιστοιχούν στα Domains tetradia.com και schrdev.com .

2. Στο παρόν κείμενο η φράση “Διαχειριστής του Server”, αναφέρεται στον Χρίστο Σταυρινού ο οποίος είναι προγραμματιστής και Διευθυντής του Γραφείου Πληροφορικής S.CHR SOFTWARE DEVELOPMENT. O Server που φιλοξενεί την υπηρεσία www.tetradia.com βρίσκεται στο Cloud.

3. Συνδρομητές στην υπηρεσία www.tetradia.com μπορούν να γίνουν εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος λειτουργός της εκπαίδευσης. Επίσης γίνονται δεκτοί στην υπηρεσία www.tetradia.com , σχολεία, φροντιστήρια, δημοσιογράφοι, πολιτικοί, πολιτικοί αναλυτές, συνδικαλιστές, νομικοί, συγγραφείς, λογοτέχνες, ιστορικοί, κριτικοί τέχνης, φιλόσοφοι, ιεροκύρηκες, γιατροί, επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων και γενικά οποιοσδήποτε επιθυμεί να εκφράσει δημοσίως τις απόψεις του.

4. Για να εξασφαλίσει κάποιος συνδρομή στο www.tetradia.com πρέπει:

α) Να καταθέσει
100 EUR (ειδική προσφορά 20 EUR μόνο για τους εκπαιδευτικούς) σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα ή στην Κύπρο στον πιο κάτω λογαριασμό.

IBAN CY67 0020 0389 0000 0001 0084 1500
Κάτοχος του λογαριασμού είναι ο Χρίστος Σταυρινού.

β) Να αποστείλει
το αποδεικτικό της τραπεζικής κατάθεσης μέσω e-mail στην διεύθυνση stavrinc@gmail.com . Στο αποδεικτικό κατάθεσης και στο πεδίο αιτιολογία κατάθεσης να αναγράφεται το όνομα του δικαιούχου συνδρομητή. Στο e-mail να αποσταλούν και τα πιο κάτω στοιχεία:

ώστε:

i) Να του αποσταλεί ταχυδρομικώς η απόδειξη πληρωμής.

ii) Να αποσταλούν στο προσωπικό e-mail του δικαιούχου οι κωδικοί πρόσβασης και ο αριθμός του τετραδίου του.

iii) Να μπορεί ο διαχειριστής του Server να έχει απευθείας συνομιλία μαζί του όταν κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο. Ο υποψήφιος συνδρομητής οφείλει να παρέχει αληθή και έγκυρα στοιχεία για την εξασφάλιση της συνδρομής του. Ο συνδρομητής πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα τον διαχειριστή του Sevrer όταν επέλθει αλλαγή επί των πιο πάνω στοιχείων.

Κωδικοί πρόσβασης είναι το username, password και reset password. To username είναι μοναδικό, αντιστοιχεί σε ένα μόνο συνδρομητή και δεν μπορεί να αλλάξει. Το password μπορεί να το αλλάξει ο ίδιος ο συνδρομητής όποτε θέλει μέσω της υπηρεσίας που του παρέχεται. To reset password δεν αλλάζει και είναι μοναδικό.

5. Το Γραφείο μας αφού παραλάβει μέσω e-mail το αποδεικτικό της τραπεζικής κατάθεσης και τα ζητούμενα στοιχεία, θα αποστείλει σε μιαν εργάσιμη μέρα στο προσωπικό e-mail του υποψήφιου συνδρομητή τους κωδικούς πρόσβασης και τον αριθμό του τετραδίου του υποψήφιου συνδρομητή. Περαιτέρω καθυστέρηση σημαίνει ότι το αποσταλέν από τον υποψήφιο συνδρομητή e-mail δεν ελήφθη από το Γραφείο μας ή ήταν δυσδιάκριτο ή δεν εστάλησαν όλα τα ζητούμενα στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος συνδρομητής πρέπει να επικοινωνήσει με το Γραφείο μας.

6. Η συνδρομή έχει διάρκεια ενός έτους και αρχίζει από την ημερομηνία αποστολής στον δικαιούχο συνδρομητή των κωδικών πρόσβασης. Δεκαπέντε τουλάχιστον μέρες πριν από την λήξη της ετήσιας συνδρομής, ο συνδρομητής πρέπει να επαναλάβει την ίδια διαδικασία για την εξασφάλιση συνδρομής αν επιθυμεί τη συνέχισή της, άλλως η συνδρομή θα τερματιστεί κατά την καθορισμένη ημερομηνία λήξεως.

7. Ο συνδρομητής δικαιούται να ζητήσει από τον διαχειριστή του Server τον τερματισμό της συνδρομής του. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα του επιστραφεί κανένα χρηματικό ποσό.

8. Ένας συνδρομητής δικαιούται να διατηρεί περισσότερες από μια συνδρομές με διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης σε κάθε τετράδιο. Κάθε τετράδιο μπορεί να έχει απεριόριστο αριθμό άρθρων τα οποία καταχωρούνται σε απεριόριστο αριθμό από κατηγορίες.  Κάθε άρθρο δεν μπορεί υπερβεί τους 30000 χαρακτήρες (κατά μέσον όρο 10 σελίδες Α4).

9. Ο συνδρομητής κατανοεί και συμφωνεί ότι τα προσωπικά στοιχεία που ο ίδιος εκουσίως παρέχει στο διαχειριστή του Server είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση της συνδρομής του στο www.tetradia.com. Ο συνδρομητής δίνει το δικαίωμα στον διαχειριστή του Server να του αποστέλλει μηνύματα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο για σκοπούς ενημέρωσης.

10. O συνδρομητής οφείλει να καταχωρεί κείμενα σε μορφή plain text (πχ δεν επιτρέπονται εικόνες και σχήματα). Οφείλει να προσέχει ώστε τα δημοσιεύματά του να μην παραβιάζουν τη νομοθεσία της χώρας του, της Κυπριακής Δημοκρατίας, την Διεθνή και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής του Server αντιληφθεί ότι ο συνδρομητής παραβιάζει εκ προθέσεως ή μη τις προαναφερθείσες νομοθεσίες, έχει το δικαίωμα να τερματίσει την συνδρομή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να επιστραφεί κανένα χρηματικό ποσό.

11. Η ευθύνη για ολόκληρο το περιεχόμενο του τετραδίου του συνδρομητή, δηλαδή οτιδήποτε δημοσιεύεται ή καταγράφεται στον ιστοχώρο που έχει παραχωρηθεί στον συνδρομητή, ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν. Από τον συνδρομητή πηγάζει αποκλειστικά ολόκληρο το περιεχόμενο του τετραδίου του. Ο διαχειριστής του Server ουδεμίας φύσεως ευθύνη έχει για οτιδήποτε καταχωρείται και δημοσιεύεται στον προσωπικό ιστοχώρο (τετράδιο) του συνδρομητή τον οποίο παραχωρεί σε αυτόν ο διαχειριστής του Server. Ο διαχειριστής του Server δεν ενστερνίζεται το περιεχόμενο των τετραδίων των συνδρομητών ούτε είναι υποχρεωμένος να το ελέγχει. Συνεπώς ο διαχειριστής του Server δεν εγγυάται την ακρίβεια, την νομιμότητα, την ποιότητα, την αξιοπιστία, το εκπαιδευτικό και επιστημονικό κύρος και γενικά την αξία των καταχωρημένων κειμένων. Ο συνδρομητής αποδέχεται και συνειδητοποιεί ότι μπορεί να εκτεθεί ένεκα προσβλητικού, ανήθικου ή παράνομου κειμένου που καταχωρείται στο τετράδιο του. Για οποιεσδήποτε συνέπειες, βλάβες ή ζημίες που μπορεί να προκύψουν από κείμενα που εμπίπτουν στις πιο πάνω καταδικαστέες περιπτώσεις δεν θεωρείται υπεύθυνος ο διαχειριστής του Server αλλά η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον συνδρομητή ο οποίος τα καταχώρησε στο τετράδιο του ή δημοσιεύθηκαν σε αυτό. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής του Server ειδοποιηθεί ότι το κείμενο που περιέχεται στο τετράδιο ενός συνδρομητή προκαλεί βλάβη ή ζημία ηθική ή μη, σε πρόσωπο ή αρχή ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα τότε ο διαχειριστής του Server έχει το δικαίωμα να διαγράψει ολόκληρο το κείμενο και να διακόψει την συνδρομή χωρίς να γίνει επιστροφή χρημάτων.

12. Αν ο συνδρομητής καταχωρεί στο τετράδιό του κείμενα που δεν συνέγραψε ο ίδιος και επομένως δεν αποτελούν πνευματική του δημιουργία, οφείλει να αναφέρει την σχετική βιβλιογραφία και την πηγή από την οποία τα έχει αντλήσει.

13. O συνδρομητής κατανοεί και συμφωνεί ότι τα κείμενα που καταχωρεί στο τετράδιό του ή δημοσιεύονται σε αυτό πρέπει να έχουν περιεχόμενο που να μην είναι παράνομο, παραπλανητικό, χυδαίο, υβριστικό, βίαιο, επιζήμιο, δόλιο, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, διαφημιστικό, ρατσιστικό, σαδιστικό, επιβλαβές, προσβάλλει την προσωπικότητα άλλων, παραβιάζει προσωπικά δεδομένα, προκαλεί συναισθήματα μίσους και εχθρότητας, υποκινεί άλλους σε τρομοκρατικές ή/και αποτρόπαιες ή/και ηθικά και νομικά απαράδεκτες πράξεις. Τα εν λόγω κείμενα δεν πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο να εξαπατούν με το περιεχόμενό τους, να μην προκαλούν βλάβη οιασδήποτε φύσεως σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή μη, και γενικά να μην συνιστούν ποινικό αδίκημα.

14. Ο συνδρομητής κατανοεί και συμφωνεί ότι αποτελεί ποινικό αδίκημα το να παρουσιάζει τον εαυτό του ως άλλο πρόσωπο μέσα από τα κείμενα που καταχωρεί και δημοσιοποιεί στο τετράδιό του.

15. O συνδρομητής δεν δικαιούται να αποκαλύπτει μέσα από τα κείμενα που καταχωρεί στο τετράδιό του ή δημοσιεύονται σε αυτό οποιοδήποτε μυστικό είτε είναι εμπορικό είτε είναι ευρεσιτεχνίας είτε είναι στρατιωτικό είτε είναι προσωπικό ή άλλης φύσεως μυστικό.

16. Ο συνδρομητής κατανοεί και συμφωνεί ότι δεν δικαιούται να καταχωρεί στο τετράδιό του ή να δημοσιεύονται σε αυτό οδηγίες και μέθοδοι με τις οποίες μπορεί κάποιος να αποκτήσει την ικανότητα και τις γνώσεις ώστε να επηρεάσει οποιοδήποτε λογισμικό ή/ και οποιοδήποτε τηλεπικοινωνιακό ή/και άλλο μηχανισμό.

17. Ο συνδρομητής κατανοεί και συμφωνεί ότι δεν δικαιούται να παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά δικαιώματα άλλων προσώπων μέσα από τα κείμενα που καταχωρεί ή δημοσιεύονται στο τετράδιό του.

18. Ο συνδρομητής δεν δικαιούται να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα άλλων προσώπων, συνδρομητών ή μη.

19. Ο συνδρομητής κατανοεί, συμφωνεί και δεσμεύεται ότι πρέπει να συμμορφώνεται προς την νομοθεσία που αφορά στη μετάδοση δεδομένων μέσω του διαδικτύου.

20. Ο συνδρομητής κατανοεί και συμφωνεί ότι ο διαχειριστής του Server δεν ελέγχει το περιεχόμενο των τετραδίων των συνδρομητών του, αλλά διατηρεί το δικαίωμα και όχι την υποχρέωση, να διαγράφει κείμενο ή κείμενα από τα τετράδια των συνδρομητών του όταν κρίνει ότι παραβιάζεται τουλάχιστον ένας από τους όρους που αναγράφονται στο παρόν κείμενο.

21. Ο συνδρομητής του www.tetradia.com κατανοεί, συμφωνεί και αποδέχεται ότι η ευθύνη για αποζημιώσεις που πιθανό να προκύψουν ως αποτέλεσμα μιας νομικής διαμάχης, η οποία προεκλήθη εξαιτίας του περιεχομένου του/των τετραδίου/τετραδίων του, δεν αφορά με κανένα τρόπο τον διαχειριστή του Server, συνεπώς είναι αποκλειστική ευθύνη του συνδρομητή να πληρώσει αυτός ολόκληρο το ποσό των αποζημιώσεων.

22. Το όνομα και τα στοιχεία του συνδρομητή αντιστοιχούν σε ένα μοναδικό username που του εκδίδει ο διαχειριστής του Server. Επομένως, ο συνδρομητής ευθύνεται πλήρως για κάθε επέμβαση που διενεργείται στο τετράδιό του μέσω του δικού του username και password ή reset password. O συνδρομητής πρέπει να εκτελεί Logout κάθε φορά που τερματίζει την εργασία που πραγματοποίησε στο τετράδιό του. Δεν πρέπει να εγκαταλείπει τον υπολογιστή χωρίς να εκτελέσει Logout από την υπηρεσία που του παρέχεται στο www.tetradia.com. Oι οποιεσδήποτε συνέπειες από την παράληψή του να εκτελέσει Logout, βαραίνουν αποκλειστικά τον ίδιο.

23. Ο συνδρομητής δεν δικαιούται να γνωστοποιήσει σε άλλο πρόσωπο ή αρχή το username ή password ή reset password του.

24. Στην περίπτωση που ο συνδρομητής ξεχάσει έναν από τους κωδικούς πρόσβασης πρέπει να επικοινωνήσει με τον διαχειριστή του Server.

25. Ο συνδρομητής, χρήστης και απλός επισκέπτης (αναγνώστης των τετραδίων) του www.tetradia.com αντιλαμβάνεται και παραδέχεται ότι η παρεχόμενη σε αυτόν υπηρεσία, του προσφέρεται “όπως είναι” με όλες τις αδυναμίες που τυχόν έχει. Συνεπώς, πιθανά προβλήματα στην ηλεκτρονική αποθήκευση δεδομένων του συνδρομητή, μη ικανοποιητική απόδοση, διαγραφή δεδομένων καθώς και άλλα συναφή προβλήματα ή ζημίες δεν βαρύνουν τον διαχειριστή του Server με ουδεμίας φύσεως ευθύνη.

26. Η λειτουργία του www.tetradia.com θα είναι συνεχής καθ' όλο το 24ώρο και καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της συνδρομής του δικαιούχου. Σε περίπτωση τεχνικής βλάβης στον Server ή στο Cloud ή προσωρινής διακοπής της υπηρεσίας, ο διαχειριστής της υπηρεσίας www.tetradia.com μπορεί να έχει στη διάθεσή του όσο χρόνο απαιτείται για την επίλυση των πάσης φύσεως προβλημάτων χωρίς οι συνδρομητές να δικαιούνται οιασδήποτε μορφής απαιτήσεις από τον διαχειριστή της υπηρεσίας www.tetradia.com. Ο Server θα επαναρχίσει τη λειτουργία του μετά την αποκατάσταση των προβλημάτων.

27. O διαχειριστής του Server λαμβάνει τα κατά την κρίση του προστατευτικά μέτρα για την ομαλή λειτουργία του Server. Συνεπώς, στην απίθανη περίπτωση που προκύψουν οποιεσδήποτε συνέπειες από κακόβουλες ενέργειες αγνώστων κατά της ομαλής λειτουργίας του Sevrer (hackers, DoS attack, κλπ), ο διαχειριστής του δεν έχει ουδεμίαν ευθύνη.

28. Ο διαχειριστής του Server πραγματοποιεί κατά διαστήματα backup (αντίγραφο ασφαλείας) της βάσης δεδομένων που περιέχει τα τετράδια όλων των συνδρομητών. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής χρειαστεί να πραγματοποιήσει restore (ανάκτηση) των δεδομένων της βάσης ένεκα διαφόρων τεχνικών λόγων, αυτή θα βασίζεται στο τελευταίο backup που έχει στη διάθεσή του ο διαχειριστής του Server. Επομένως είναι πιθανόν τα τετράδια των συνδρομητών να μην είναι πλήρως ενημερωμένα μετά την πραγματοποίηση του restore. Προτρέπεται ο συνδρομητής να κρατά αντίγραφο του τετραδίου του με την τελευταία ενημέρωση που έχει πραγματοποιήσει.

29. Ο διαχειριστής του Server δεν είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στον συνδρομητή αντίγραφο του τετραδίου του συνδρομητή.

30. Ο διαχειριστής του Server δεν ευθύνεται για τo περιεχόμενο των websites ή ιστοσελίδων ή άλλου ψηφιακού υλικού στα οποία παραπέμπουν τα hyperlinks που υπάρχουν στα κείμενα των τετραδίων των συνδρομητών του.

31. Ο διαχειριστής του Server δικαιούται να τροποποιεί ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή ολόκληρη την παρεχόμενη προς τους συνδρομητές του υπηρεσία με ή χωρίς προειδοποίηση, χωρίς να υποχρεούται να καταβάλει σε αυτούς χρηματική ή άλλης μορφής αποζημίωση. Επίσης ο διαχειριστής του Server δικαιούται να επανακαθορίσει τα όρια του αποθηκευτικού χώρου που παρέχει για τα τετράδια των συνδρομητών του οποτεδήποτε κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο.

32. Ο διαχειριστής του Server έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει την τιμή της συνδρομής χωρίς να ειδοποιηθεί προσωπικά ο συνδρομητής. Σε αυτή την περίπτωση οι νέες τιμές για ένα συνδρομητή θα ισχύουν από την ημερομηνία της επόμενης ανανέωσης της συνδρομής του. Οι νέες τιμές θα καταχωρηθούν στο Website www.tetradia.com στο menu ''όροι χρήσης''.

33. Ο διαχειριστής του Server έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους οποτεδήποτε κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο. Σε αυτή την περίπτωση οι τροποποιήσεις θα καταχωρηθούν στο Website
www.tetradia.com στο menu ''όροι χρήσης''. Ο συνδρόμητης ή αναγνώστης ή χρήστης της υπηρεσίας www.tetradia.com εφόσον χρησιμοποιεί την εν λόγω υπηρεσία σημαίνει ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους χρήσης της υπηρεσίας.

34. Το Website http://www.tetradia.com, εξαιρουμένου του περιεχομένου των τετραδίων, είναι πνευματική ιδιοκτησία του διαχειριστή του Server. Το περιεχόμενο των τετραδίων δεν αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του διαχειριστή του Server. Ο διακριτικός τίτλος στις σελίδες του Website http://www.tetradia.com, ο τρόπος εμφάνισης του περιεχομένου του και η διάρθρωσή του, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του διαχειριστή του Server.

35. Απαγορεύεται η προσπάθεια επεμβάσεως στον Server με οποιανδήποτε μέθοδο από οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

36. Ο επισκέπτης του www.tetradia.com αναλαμβάνει και την ευθύνη της διαπίστωσης της εγκυρότητας και ακρίβειας των παρεχομένων πληροφοριών που λαμβάνει από τα τετράδια των συνδρομητών. O επισκέπτης / αναγνώστης οποιουδήποτε τετραδίου κατανοεί και αποδέχεται ότι ο υπεύθυνος για τα γραφόμενα στο τετράδιο είναι αποκλειστικά ο συνδρομητής / ιδιοκτήτης του τετραδίου. Ο επισκέπτης / αναγνώστης των τετραδίων δεν δύναται να έχει καμίας μορφής απαίτηση από τον διαχειριστή της υπηρεσίας www.tetradia.com .

37. Ο υποψήφιος συνδρομητής αν δεν αποδέχεται πλήρως έναν τουλάχιστον από τους παρόντες όρους ή μέρος αυτών ή αν δεν συμφωνεί με το πνεύμα του παρόντος κειμένου ή μέρος αυτού τότε δεν πρέπει να εξασφαλίσει συνδρομή στο www.tetradia.com

38. Αυτός που προτίθεται να αναγνώσει το περιεχόμενο των τετραδίων των συνδρομητών του www.tetradia.com αν δεν αποδέχεται πλήρως έναν τουλάχιστον από τους παρόντες όρους ή μέρος αυτών ή αν δεν συμφωνεί με το πνεύμα του παρόντος κειμένου ή μέρος αυτού τότε πρέπει να διακόψει την περιήγηση του στο www.tetradia.com.