Συχνές ερωτήσεις - www.buyandwincy.com by S. CHR SOFTWARE DEVELOPMENT

Go to content

Main menu

Συχνές ερωτήσεις

1) Τι είναι η υπηρεσία www.buyandwincy.com;
Είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία η οποία αποσκοπεί στην αύξηση και διατήρηση του αριθμού των πελατών μιας επιχείρησης μέσω της προσφοράς δώρων. Ο πελάτης δικαιούται δώρο όταν συμπληρώσει τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων που προκαθορίζει η επιχείρηση. Ο πελάτης κερδίζει μια πιστωτική μονάδα σε κάθε επίσκεψη που κάνει και δεδομένου ότι η αξία των συνολικών αγορών του υπερβαίνουν το κατώτο όριο που έχει καθορίσει η επιχείρηση για την πίστωση μιας μονάδας.

2) Γιατί μια επιχείρηση έχει συμφέρον να αποκτήσει συνδρομή στην υπηρεσία
www.buyandwincy.com;
Διότι προσελκύει αυξημένον αριθμό πελατών μέσα από τα  ισχυρά κίνητρα που τους παρέχει με την προσφορά δώρων. H επιχείρηση θέτει κατώτατο όριο στην συνολική χρηματική αξία των αγορών που κάνει ο πελάτης για να του πιστωθεί μονάδα. Επομένως, όταν οι αγορές του πελάτη είναι λίγο πιο κάτω από το πιστωτικό όριο, είναι λογικό ο πελάτης να προβεί σε επιπλέον αγορά για να κερδίσει την πιστωτική μονάδα.

3) Γιατί ένας καταναλωτής έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του από μιαν επιχείρηση που έχει συνδρομή στην υπηρεσία
www.buyandwincy.com;
Σε περίοδο οικονομικής κρίσης ο καταναλωτής λαμβάνει σοβαρά υπόψη το όφελος που έχει όταν κάνει τις αγορές του από συγκεκριμένη επιχείρηση και μάλιστα όταν αυτό το όφελος το εξασφαλίζει χωρίς να καταβάλει καμιά προσπάθεια.

4) Η υπηρεσία
www.buyandwincy.com μπορεί να αξιοποιηθεί σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις;
Ναι, μπορεί να αξιοποιηθεί και σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις.

5) Μια επιχείρηση, με ποιές και πόσες άλλες επιχειρήσεις μπορεί να συνεργατεί στην υπηρεσία
www.buyandwincy.com;
Δεν υπάρχει περιορισμός. Μπορεί να συνεργαστεί με όσες επιχειρήσεις συμφωνήσουν μεταξύ τους.

6) Αν υπάρχουν συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στην υπηρεσία
www.buyandwincy.com, ο καταναλωτής πρέπει να ανοίξει ηλεκτρονική κάρτα σε όλες;
Αρκεί να ανοίξει ηλεκτρονική κάρτα αφού αποταθεί σε μιαν οποιανδήποτε από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Μπορεί επίσης να ανοίξει ηλεκτρονική κάρτα από το σχετικό website των συνεργαζομένων επιχειρήσεων. Η κάρτα ισχύει για όλες και οι πιστωτικές μονάδες που αποκτά από κάθε επιχείρηση συναθροίζονται.

7) Πόσ
o διαρκεί η ισχύς μιας ηλεκτρονικής κάρτας που λειτουργεί μέσω της υπηρεσίας www.buyandwincy.com;
Ισχύει όσο χρόνο διαρκεί η συνδρομή της επιχείρησης στην υπηρεσία www.buyandwincy.com.

8) Σε πόσους πελάτες μπορεί να παραχωρήσει ηλεκτρονική κάρτα μια επιχείρηση;

Δεν υπάρχει περιορισμός.

9) Σε πόσα παραρτήματά της μπορεί να χρησιμοποιεί μια επιχείρηση την υπηρεσία
www.buyandwincy.com;
Δεν υπάρχει περιορισμός.

10)
Ποιός είναι ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την επιχείρηση, για να μπορεί να χρησιμοποιεί την υπηρεσία www.buyandwincy.com;
Χρειάζεται ένας υπολογιστής ή tablet με σύνδεση στο διαδίκτυο. Τον ίδιο εξοπλισμό χρειάζεται κάθε παράρτημα της επιχείρησης.

11) Ποιός είναι ο απαιτούμενος εξοπλισμός για τον πελάτη;
Ένας υπολογιστής ή tablet ή smart phone με σύνδεση στο διαδίκτυο.

12) Ποιές γνώσεις απαιτούνται από το προσωπικό της επιχείρησης;
Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις, διότι η χρήση της υπηρεσίας είναι απλή και εύκολη. Ο χρήστης χειρίζεται τα πάντα από τον web browser.

13) Ποιές γνώσεις απαιτούνται από τον πελάτη;
Δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις. Ο πελάτης χειρίζεται την εφαρμογή από τον web browser που διαθέτει η συσκευή του.

14) Πόσο ασφαλής είναι η υπηρεσία
www.buyandwincy.com;
Η υπηρεσία είναι ασφαλής διότι γίνεται χρήση SSL όπου αυτό είναι αναγκαίο. Ο Server βρίσκεται στο Google Cloud.

15)
Υπάρχουν χρονικοί και τοπολογικοί περιορισμοί στη χρήση της υπηρεσίας www.buyandwincy.com;
Η χρήση της υπηρεσίας www.buyandwincy.com είναι συνεχής σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται από οπουδήποτε παρέχεται σύνδεση στο διαδίκτυο.

16)
Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας www.buyandwincy.com σε σχέση με την κλασσική μέθοδο χρήσης κάρτας;
α) Αποφεύγονται τα έξοδα από την αγορά card readers.

β) Αποφεύγονται τα έξοδο από την έκδοση πλαστικών καρτών.

γ) Αποφεύγονται προβλήματα από την απώλεια της κάρτας και έξοδα για την επανέκδοση της.

δ) Αποφεύγεται η πιθανότητα παραποίησης των στοιχείων της κάρτας.

ε) Ο πελάτης δεν χρειάζεται να μεταφέρει μαζί του την κάρτα.

στ) Η διαδικασία έκδοσης ηλεκτρονικής κάρτας μέσω της υπηρεσίας
www.buyandwincy.com γίνεται αμέσως, χωρίς ενδιάμεσες χρονοβόρες διαδικασίες.

ζ) Ο πελάτης μπορεί να παρακαλουθεί τις πιστωτικές του μονάδες και να γνωρίζει το ιστορικό των δώρων που έχει εξασφαλίσει διαχρονικά.

η) Η επιχείρηση κερδίζει την εμπιστοσύνη του πελάτη επειδή το σύστημα του παρέχει άμεση πληροφόρηση αναφορικά με τις πιστωτικές του μονάδες και τα προσφερόμενα δώρα.

θ) Ο διευθυντής της επιχείρησης έχει πλήρη εικόνα για τις πιστωτικές μονάδες κάθε πελάτη, όλων των πελατών συνολικά, των δώρων που έχουν παραχωρηθεί σε κάθε πελάτη αλλά και συνολικά. Μπορεί να ελέγξει κάθε παράρτημα της επιχείρησης του σχετικά με την προσφορά δώρων και καταχώρηση πιστωτικών μονάδων. Επίσης μπορεί να γνωρίζει τα αντίστοιχα δεδομένα που αφορούν την ομάδα των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων στην υπηρεσία
www.buyandwincy.com. Μπορεί επίσης να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα, πχ ποιοί είναι οι καλύτεροι πελάτες της επιχείρησης του ώστε να αξιοποιήσει αυτό το συμπέρασμα κατάλληλα, ποια ήταν η καλύτερη χρονική περίοδος στον τομέα των πωλήσεων, ποιο από τα παραρτήματα της επιχείρησης παρουσιάζει αυξημένες πωλήσεις, κλπ.

ι) Με τον κλασσικό τρόπο είναι αδύνατη η χρήση μιας κάρτας σε πολλές συνεργαζόμενες επιχειρήσεις διότι υπάρχουν ανεπίλυτα προβλήματα λόγω των ανομοιογενών συστημάτων των επιχειρήσεων. Με την υπηρεσία
www.buyandwincy.com δεν υπάρχουν αυτά τα προβλήυματα.

17) Πως θα γνωρίζουν οι καταναλωτές ότι μια επιχείρηση αξιοποιεί την υπηρεσία
www.buyandwincy.com;
Επαφίεται στην επιχείρηση να το γνωστοποιήσει με όποιους τρόπους επιθυμεί, πχ με διαφημίσεις, από το website της επιχείρησης αν διαθέτει, με φυλλάδια, με ενημέρωση από το χώρο της επιχείρησης, κλπ.

18)
Πως θα γνωρίζει ο καταναλωτής τους όρους και προϋποθέσεις για την απόκτηση συγκεκριμένου δώρου;
Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οτιδήποτε αφορά τα δώρα καθορίζονται από την επιχείρηση ή από την ομάδα των συνεργαζόμενων στην υπηρεσία επιχειρήσεων και αναρτώνται στην κατάλληλη θέση που παρέχει το σύστημα ώστε ο πελάτης να έχει πλήρη ενημέρωση.

19)
Πως μπορεί μια επιχείρηση ή ομάδα συνεργαζόμενων επιχειρήσεων να αποκτήσει συνδρομή στη διαδικτυακή υπηρεσία www.buyandwincy.com;
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνίσουν με το Γραφείο μας.

20) Σε ποιές επιχειρήσεις απευθύνεται η διαδικτυακή υπηρεσία www.buyandwincy.com;
Σε όλες τις επιχειρήσεις της Κύπρου και της Ελλάδας.

Back to content | Back to main menu